Gespreksgroepen


Tot nader order nu niet actief.

 

Gezondheid is innerlijke vrede

Genezen is angst laten varen

 

Gespreksgroep voor iedereen

die op enige wijze met kanker te maken heeft (gehad)

we werken volgens de principes van Attitudinal Healing

zie verder op deze pagina alsook  www.ahnl.org


Kosten deelname € 6,= per keer incl. koffie/thee.

 

Wat is Attitudinal Healing?

Attitudinal Healing wil letterlijk zeggen ‘het helen van je innerlijke houding of instelling’. Het is gebaseerd op de overtuiging dat je altijd kunt kiezen voor innerlijke vrede in plaats van innerlijke strijd, voor liefde in plaats van angst. In het proces van heelwording gaat het om het loslaten van een op pijn en angst gebaseerde houding, zoals haat, wrok, schuldgevoel, het niet kunnen vergeven van jezelf en anderen.

Als angst verdwijnt komt liefde vrij

Attitudinal Healing is een methode die door de psychiater Jerry Jampolsky ontwikkeld is. Hij heeft hierover diverse boeken geschreven, zoals: Liefde is angst laten varen; Bevrijd je van schuld en angst; Praat alleen over liefde; Uit het duister in het licht; Liefde is het antwoord; Verander je denken, verander je leven en de Minicursus om relaties te helen.

In 2011 heb ik van Els Thissen het facilitators certificaat ontvangen na deelname aan de 4-daagse workshop. Ik begeleid nu dus gespreks- en luistergroepen volgens de principes en richtlijnen van de attitudinal healing. Hierin heb ik mij vooral gericht op mensen die met kanker te maken hebben (gehad) op welke manier dan ook. Hetzij zelf ondervonden of nog midden in het proces. Of dierbaren die hier mee te kampen hebben (gehad).

Het ontstaan van Attitudinal Healing

In 1975 richtte Jerry Jampolsky het eerste Centrum voor Attitudinal Healing in Tiburon, Califomië, op. Het is een plek waar kinderen en volwassenen met een levensbedreigende ziekte een veilige omgeving geboden wordt waarin zij actief kunnen werken aan het proces van het helen van hun innerlijke houding. Attitudinal Healing gaat ervan uit dat onze houding tegenover de problemen en feiten in ons leven bepaalt hoe wij ons voelen, hoe wij reageren en hoe wij omgaan met onszelf en met anderen, in het centrum staan niet ziekte of sterven centraal, maar de kwaliteit van het leven, ongeacht de omstandigheden waarin iemand verkeert.

De principes en richtlijnen van Attitudinal Healing

In de Attitudinal Healing-groepen werken we met twaalf principes, die gebaseerd zijn op ‘Een Cursus in Wonderen.’ Deze universele principes zijn ook in andere (oude) ge­schriften terug te vinden.

Verder maken we gebruik van een aantal richtlijnen om het groepsproces te versoepelen. Zowel de principes als de richtlijnen proberen wij in ons dagelijks leven toe te passen en na te leven, zodat Attitudinal Healing een levenshouding wordt die helend werkt. Het elkaar liefdevolle aandacht geven en luisteren zonder te oordelen of advies te geven, zijn de belangrijkste ‘gouden regels’ die worden toegepast.

Op die manier geven we elkaar gelegenheid onze eigen antwoorden te vinden en verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen leven en wat zich daarin afspeelt. We respecteren ieders proces en vertrouwen op innerlijke leiding.

De principes van een helende levenshouding

 1. De kern van ons wezen is liefde.

 2. Gezondheid is innerlijke vrede. Genezen is angst laten varen.

 3. Geven en ontvangen zijn in wezen één.

 4. We kunnen het verleden en de toekomst loslaten.

 5. NU is de enige tijd die er is en elk moment is bestemd om te geven.

 6. We kunnen leren van onszelf en van anderen te houden door te vergeven in plaats van te veroordelen.

 7. We kunnen liefde zien in plaats van fouten.

 8. We kunnen er bewust voor kiezen van binnen vredig te zijn, wat er ook buiten ons gebeurt.

 9. We zijn leerlingen en leraren voor elkaar.

 10. We kunnen ons concentreren op het leven als geheel in plaats van op fragmenten.

 11. Omdat liefde eeuwig is, hoeft de dood niet als iets beangstigends te worden gezien.

 12. We kunnen onszelf en anderen altijd zien als mensen die of liefde verspreiden, of een beroep doen op liefde.

 

Richtlijnen voor het werken in de groepen

 1. Ons doel is aan onszelf te werken, elkaar wederzijdse steun te geven en te oefenen in onbevooroordeeld luisteren en delen.

 2. We erkennen, dat het proces dat ieder doormaakt belangrijk is en niet ons oordeel hierover. Geaccepteerd worden in de fase waarin we zijn, maakt het makkelijker anderen te accepteren in plaats van te veroordelen.

 3. We delen wat voor onszelf werkt, in plaats van advies te geven. We laten anderen hun eigen antwoorden vinden.

 4. Door onze eigen gevoelens te tonen, ontdekken we gemeenschappelijke ervaringen die ons met elkaar verbinden.

 5. We respecteren elkaar als unieke mensen. We erkennen dat ieder zichzelf beter kent dan wie ook. Als we luisteren naar onze innerlijke stem, vinden we ons beste antwoord.

 6. We zijn hier om elkaars innerlijke leiding te steunen en elkaar te helpen concen­treren op wat werkelijk voor ieder van ons telt. We zijn hier niet om te preken of elkaar te confronteren.

 7. De rollen van leerling en leraar zijn onderling verwisselbaar. Ongeacht leeftijd of ervaring gaan ze van de een op de ander over.

 8. We oefenen in het samenzijn met anderen, waarbij we willen leren alleen naar het licht in hen te zien en niet hun schaduwzijde.

 9. Alle informatie die in de groep wordt uitgewisseld is vertrouwelijk.

 10. We willen in gedachten houden dat we altijd een keuze hebben tussen vrede en innerlijke strijd, tussen liefde en angst.

Om aan de gespreksgroep deel te nemen is het niet nodig een actieve leerling te zijn van de Cursus in Wonderen of het boek te moeten aanschaffen. Als je denkt je te kunnen vinden in voorgaande tekst en je bent nieuwsgierig naar wat de ervaring je brengen kan ben je welkom.

De gedachten die we verkiezen te denken,

zijn de gereedschappen waarmee we

het doek van ons leven schilderen.

Louise Hay

 

Waar gaat de Cursus over

Dit is een Cursus die gaat over jou. Het gaat over jouw waarneming van alles buiten jou en jouw gedachten hierover. Dit is een innerlijk proces. Al jouw gedachten worden weerspiegeld in de buitenwereld die je ziet. Heb je gedachten over tekorten, dan weerspiegelt de buitenwereld dat aan jou. Heb je gedachten over overvloed, dan weerspiegelt de buitenwereld dat ook aan jou. Uiteindelijk gaat het erom te weten, welke gedachte  mij in onvrede brengt, welke gedachte  mij ongelukkig maakt. En te weten hoe  ik die gedachte kan transformeren naar een gedachte die me in innerlijke vrede brengt en houdt.

Metafysica

De Cursus neemt ons ook mee naar de kennis achter het zichtbare. Uitspraken als ‘niets buiten je bestaat’ en ‘je bent geen lichaam, je bent geest’, e.d., nemen ons mee in een denkwereld die we niet gewoon zijn. De uitnodiging is zonder oordelen te luisteren naar wat de Cursus in Wonderen ons hierover te vertellen heeft.

Uiteindelijk gaat de Cursus veel verder dan het helen van je relaties met jezelf, de ander en de wereld. De Cursus wil je weer thuisbrengen, en je doen ontwaken uit de droom dat je leeft in een beangstigende egowereld van afgescheidenheid, strijd en pijn.

Het doel van Een Cursus in Wonderen Internationaal is het dienen van de mensheid door de helende kracht van vergevende liefde. Ze vertegenwoordigt vele leraren en studenten van Een Cursus in Wonderen die, individueel, via helingscentra of transformatieve studiegroepen, de vrede van de verlichte geest ontdekken waarnaar de gehele mensheid verlangt. De heling van lichaam en geest door middel van de training van de Cursus wordt in vele landen ter wereld beoefend.