Therapievormen

Afhankelijk van wat zich aandient en wat de hulpvraag is maak ik gebruik van verschillende technieken zoals in de rubrieken staat omschreven.

  • Systemisch Werken
  • Helende Reis
  • Sedonamethode
  • The Work

Het gedachtegoed van de Cursus in Wonderen speelt altijd een belangrijke rol als ik aan het werk ben.

Lees hierover meer onder het kopje     Gespreksgroepen